Naniniwala kami sa Diyos Ama at Diyos Ina at sinusunod ang bagong tipan ayon sa Biblia. Hinahatid namin ang pag-ibig ng Diyos at walang hanggang kaligayahan sa aming mga kapamilya sa mundo sa 175 bansa. Sinusunod namin ang mga katuruan ng Diyos Ina na nagpapakita ng halimbawa ng paglilingkod sa iba at pagbabago sa mundo upang maging mabuting lugar.

Quezon City, Pilipinas
Quezon City, Pilipinas
Cebu, Pilipinas
Cebu, Pilipinas
Davao, Pilipinas
Davao, Pilipinas
Play video

Panimula Video

Higit 7,000 simbahan sa 175 bansa ang nagpapalaganap ng pag-ibig ni Ina sa buong mundo.

U.S. President’s Volunteer Service Award

U.S. President’s Volunteer Service Award

Lifetime Achievement (Hun. 2011) | Ginto (Hun. 2011)
Ginto (Nob. 2014) | Ginto (Hun. 2015) | Ginto (Set. 2015)
Ginto (Dis. 2015) | Tanso (Hul. 2017)

Ang pinakamataas at kamangha-manghang volunteer service award sa U.S.
Ginto (pinakamataas na karangalan sa isang grupo, limang beses)
Lifetime Achievement (pinakamataas na karangalan sa isang tao)

Ang mga Presidential Award mula sa Tatlong Gobyerno ng Korea

Ang mga Presidential Award mula sa Tatlong Gobyerno ng Korea

Presidential Group Citation (Mayo 2015)
Medal of Merit (Agos. 2004)
Presidential Citation (Peb. 2003)

Ang Korean Presidential Group Citation ay ang pinakakagalang-galang na gantimpala sa isang grupong nagbigay ng mabubuting serbisyo sa isang larangan sa higit sa limang taon. Iginagawad ito sa pamamagitan ng matinding pagsusuri at pagpapatunay. Napakakahanga-hanga at katangi-tangi na matanggap ito ng isang relihiyosong grupo.

Imbitasyon sa UN CERF Mataasna-Uri na Kumperensiya sa Unang Pagkakataon para sa isang Simbahan

Imbitasyon sa UN CERF Mataasna-Uri na Kumperensiya sa Unang Pagkakataon para sa isang Simbahan

'Aktibong tumutugon ang Church of God sa maraming relief efforts sa buong mundo sa pamamagitan ng environmental cleanup, pagtulong sa pagkain, at mga emergency disaster response team. Lahat ng ito ay mga mapagkawanggawang gawain ng Church of God na nagmula sa puso ng Ina.'
-Talumpati ni General Pastor Kim Joo-cheol ng Church of God Sa UN headquarters sa New York, U.S. (Dis. 13, 2016)

Major awards received in Asya

Ang ating taos-pusong volunteer service at gawain sa maraming lugar sa Pilipinas, para pumukaw ng kamalayan sa kapaligiran at itaguyod ang paglahok sa donasyon ng dugo, ay kinilala ng mga opisina ng gobyerno sa pamamagitan ng recognition, citation, awards, at mga certificate.

Certificate of Recognition mula sa Secretary ng Department of Social Welfare and Development

Certificate of Recognition mula sa Secretary ng Department of Social Welfare and Development

Certificate of Recognition mula sa DENR

Certificate of Recognition mula sa DENR

Certificate of Appreciation mula sa Manila Mayor

Certificate of Appreciation mula sa Manila Mayor

Certificate of Recognition mula sa Quezon City Mayor

Certificate of Recognition mula sa Quezon City Mayor

Volunteer Services in Asya

Ang Church of God na naitatag sa Manila, Las Piñas, Quezon City, Davao, Cebu, Mandaluyong, Baguio at iba pang lugar sa Pilipinas ay nagsasagawa ng iba’t ibang gawain ng pag-asa para maging masaya ang lahat ng Filipino. Sa pagbibigay ng tapang at saya sa mga napinsala ng di-inaasahang sakuna at sa kapwa na nagdurusa, nagpaplano ang Church of God para sa kaunlaran ng bansa at lipunan.

Supporting teams mula sa 176 bansa sa Summer Universiade na ginawa sa Daegu, Korea (90,000 katao/kada-araw)

Supporting teams mula sa 176 bansa sa Summer Universiade na ginawa sa Daegu, Korea (90,000 katao/kada-araw)

Relief efforts sa Bagyong Yolanda, donasyon ng relief goods, at pagtulong sa opisina ng gobyerno sa pag-iimpake ng relief supplies (1,097 kalahok)

Relief efforts sa Bagyong Yolanda, donasyon ng relief goods, at pagtulong sa opisina ng gobyerno sa pag-iimpake ng relief supplies (1,097 kalahok)

Cultural Event para sa mga Tanggapan sa mga May Kapansanan sa Muntinlupa, Manila

Cultural Event para sa mga Tanggapan sa mga May Kapansanan sa Muntinlupa, Manila

Cleanup sa Tullahan River, at sa paligid ng Barangay 160 sa Caloocan

Cleanup sa Tullahan River, at sa paligid ng Barangay 160 sa Caloocan

Blood drives - Manila, Mandaluyong, Las Piñas, at Parañaque

Blood drives - Manila, Mandaluyong, Las Piñas, at Parañaque

Cleanup sa Manila Bay sa Manila

Cleanup sa Manila Bay sa Manila

Family Site

Top